Alpinbakke

skisenter_975

 •  2 hovedheisar (den gamle blir kun nytta til avlastning ifm. påske etc.)
 •  Gamleheisen;lengde på 600 m – fallhøgde på 200 m
 •  Ny barneheis; lengde 250 m
 •  Hovedheis;lengde på 960 m – fallhøgde på 250 m
 •  maskinpreparerte løyper, dag og kveldstid
 •  nytt flomlys i heile nedfartstraseen
 •  tautrekk / barneskitrekk
 •  skileik anlegg i samband med barnetrekket
 •  barneheis tilpassa funksjonshemma
 •  bigjump for snowboard (snøavhengig)
 •  gode forhold for køyring i laussnø
 •  gode parkeringsmoglegheiter
 •  varmestove/kafe i bakken
 •  eiga grillhytte tilknytta anlegget