Dugnadslister

 

I år som tidlegare er vi avhengig av dugnadsinnsats for å kunne halde i gong drifta på skisenteret.

Vaktlister for 2017 

Nytt av året er at vi må ha ei vakt for kvar heis som er open. Det vil seie at vi treng 3 vakter kvar dag når alle heisane er opne.

Dugnadsvaktene skal ikkje ha noko med den tekniske drifta av heisane å gjere (start/stopp). Det tek driftspersonale seg av. Vaktene sin jobb er å ha oversikt i sin heis, melde frå om feil, og evt. bruke nødstopp. Dette er ein enkel jobb som alle greier fint. Du finn vaktinstruks i vaktbuene ved skiheisen.

Vi håpar at du har høve til å ta vakta du er sett opp på. Om du sjølv ikkje har høve til å møte, er det fint om du kan byte med andre på lista eller få nokon andre til å ta di vakt (Må vere over 18 år). Gje då beskjed til din gruppeleiar. Om du ikkje finn nokon som kan ta di vakt, så gje tilbakemelding.

Parkering er gratis for dugnadsvakter. Det er også gratis kaffi og vafle når du er på vakt. Pausen avtalar vaktene seg i mellom. Det er og greit om ein roterar vaktene mellom dei ulike heisane i forbindelse med pausen.

I vinterferien og i påska blir heisane opne heile veka. Vi set opp ein ekstra på desse dagane, då er det muleg å vere litt fleksible om nokon vil gå ein skitur i løpet av dagen, eller reise litt før stengetid. Dette kan vaktene bli enige om.

Om du lurer på skiheisane er opne, så kan du sjekke dette på nettsida breimsbygdaskisenter.no eller vår Facebookside
Du kan og få svar gjennom å kontakte:

Tlf. skihytta:  57 86 73 68

E-post: skisenter@breim.no

Driftsleiar: Runar Kleppe Tlf. 901 24 701

Vakttid, møt opp 15 min før opningstida;

Opningstider:

  • Tysdag og torsdag: 17.30 – 21.00
  • Laurdag og søndag: 10.30 – 16.00 (10.30-17.00 etter vinterferien)
  • 10.30-16.00 i vinterferie, påskeferie 10.30-17.00

Vi håpar du kan vere med å bidra til å halde Breimsbygda Skisenter i drift.

Har du spørsmål, så ta kontakt med skisenteret i opningstida.

Helsing

Breimsbygda Skisenter
Tlf: 57 86 73 68


Dugnadslister for 2017/2018 blir klar 26/11.