Dugnadslister

 

I år som tidlegare er vi avhengig av dugnadsinnsats for å kunne halde i gong drifta på skisenteret.

Vaktlister for 2017 

Nytt av året er at vi må ha ei vakt for kvar heis som er open. Det vil seie at vi treng 3 vakter kvar dag når alle heisane er opne.

Dugnadsvaktene skal ikkje ha noko med den tekniske drifta av heisane å gjere (start/stopp). Det tek driftspersonale seg av. Vaktene sin jobb er å ha oversikt i sin heis, melde frå om feil, og evt. bruke nødstopp. Dette er ein enkel jobb som alle greier fint. Du finn vaktinstruks i vaktbuene ved skiheisen.

Vi håpar at du har høve til å ta vakta du er sett opp på. Om du sjølv ikkje har høve til å møte, er det fint om du kan byte med andre på lista eller få nokon andre til å ta di vakt (Må vere over 18 år). Gje då beskjed til din gruppeleiar. Om du ikkje finn nokon som kan ta di vakt, så gje tilbakemelding.

Parkering er gratis for dugnadsvakter. Det er også gratis kaffi og vafle når du er på vakt. Pausen avtalar vaktene seg i mellom. Det er og greit om ein roterar vaktene mellom dei ulike heisane i forbindelse med pausen.

I vinterferien og i påska blir heisane opne heile veka. Vi set opp ein ekstra på desse dagane, då er det muleg å vere litt fleksible om nokon vil gå ein skitur i løpet av dagen, eller reise litt før stengetid. Dette kan vaktene bli enige om.

Om du lurer på skiheisane er opne, så kan du sjekke dette på nettsida breimsbygdaskisenter.no eller vår Facebookside
Du kan og få svar gjennom å kontakte:

Tlf. skihytta:  57 86 73 68

E-post: skisenter@breim.no

Driftsleiar: Runar Kleppe Tlf. 901 24 701

Vakttid, møt opp 15 min før opningstida;

Opningstider:

  • Tysdag og torsdag: 17.30 – 21.00
  • Laurdag og søndag: 10.30 – 16.00 (10.30-17.00 etter vinterferien)
  • 10.30-16.00 i vinterferie, påskeferie 10.30-17.00

Vi håpar du kan vere med å bidra til å halde Breimsbygda Skisenter i drift.

Har du spørsmål, så ta kontakt med skisenteret i opningstida.

Helsing

Breimsbygda Skisenter
Tlf: 57 86 73 68


BBIL Veke 3 (16-22. januar)
1 Kristen Kleppe (leiar) 959 47 610 6826 Byrkjelo
2 Helge Løtuft 6826 Byrkjelo
3 Even Niiranen 6826 Byrkjelo
4 Per Rune Hjelle 6826 Byrkjelo
5 Andreas Aabrekk 6826 Byrkjelo
6 Tor Anders Hestad 95751826 6797 Utvik
Vikane Veke 4 (23-29. februar)
1 Kjell Bruland (Leiar)  57871231 6797 Utvik
2 Kjell Arne Berstad 6793 Innvik
3 Jarle Tisthamar 6797 Utvik
4 Johan Winkelhorst 6797 Utvik
5 Kurt J Årdal 6793 Innvik
6 Asle M Nesdal 6793 Innvik
BBIL Veke 5 (30-5. februar)
1 Are Gil (leiar) 970 76 686 6826 Byrkjelo
2 Trond Morten Bø 6827 Breim
3 Odd Inge Hjelle 6827 Breim
4 Peder Seime 6827 Breim
5 Erik Seime 6827 Breim
6
Vikane Veke 6 (06 – 12. februar)
1 Andreas Bruland (Leiar) 954 51 025 6797 Utvik
2 Veronica Hilde 6797 Utvik
3 Otto Frøholm 6793 Innvik
4 Ørjan Skåden 6793 Innvik
5 Arild Drageset 6793 Innvik
6 Eyvind Reme 6793 Innvik
Vikane Veke 7 (13 – 19. februar)
1 Jan Carlsen 917 43 263 6797 Utvik
2 Frank Skogstad 6793 Innvik
3 Espen Aarreberg 6793 Innvik
4 Hogne Reme 6793 Innvik
5 Per Grøsvik 6793 Innvik
6 Rolf Johnny Verlo 6793 Innvik
Veke 8 (20. – 26. februar. Vinterferie, ope kvar dag 10.30-16.00)
Mandag
1 Vidar Sandal (leiar) 948 31 201 6826 Byrkjelo
2 Lars Myklebust 6826 Byrkjelo
3 Eirik Myklebust 6826 Byrkjelo
4 Ole Tom Flølo 6827 Breim
Tysdag
1 Grete Aa Sandal (leiar) 413 09 539 6826 Byrkjelo
2 Gro Larsen Hjelle 6826 Byrkjelo
3 May Britt Kvellestad 6826 Byrkjelo
4 Arve Kleppe 6826 Byrkjelo
Onsdag
1 Vidar Sandal (leiar) 948 31 201 6826 Byrkjelo
2 Lars Myklebust 6826 Byrkjelo
3 Eirik Myklebust 6826 Byrkjelo
4 Ole Tom Flølo 6827 Breim
Torsdag
1 Grete Aa Sandal (leiar) 413 09 539 6826 Byrkjelo
2 Gro Larsen Hjelle 6826 Byrkjelo
3 May Britt Kvellestad 6826 Byrkjelo
4 Arve Kleppe 6826 Byrkjelo
Fredag
1 Kjell Paulen (leiar) 415 94 451 6826 Byrkjelo
2 Leif Øystein Felde 6826 Byrkjelo
3 Freddy Brakestad 6827 Breim
4 Inghild Røyseth 6827 Breim
Laurdag
1 Kai Petter Sårheim 95256112 6823 Sandane
2 Asle H. Jordanger 6827 Breim
3 Morten Fammestad 6827 Breim
4 Jo Runar Dale 6827 Breim
Søndag
1 Kai Petter Sårheim 95256112 6823 Sandane
2 Asle H. Jordanger 6827 Breim
3 Morten Fammestad 6827 Breim
4 Jo Runar Dale 6827 Breim
BBIL Veke 9 (27/2 – 5. mars)
1 Roger Hjelle (leiar) 919 96 821 6826 Byrkjelo
2 Geir Thomas Myklebust 6826 Byrkjelo
3 Fred Pedersen 6827 Breim
4 Roger Egge-Lødemel 6826 Byrkjelo
5 Arne Frode Øvreseth 6826 Byrkjelo
6 Jan Arve Søvde 6826 Byrkjelo
Vikane Veke 10 (6 – 12. mars)
1 Andreas Søndenå 928 08 481 6793 Innvik
2 Harald Røyrvik 6793 Innvik
3 Roar Frøholm 6793 Innvik
4 Jan Atle Sunde 6797 Utvik
5 Leiv T Kårstad 6797 Utvik
6 Odd Roger Heggdal 6797 Utvik
BBIL Veke 11 (13 – 29. mars)
1 Per Arne Strand (Leiar) 957 78 875 6826 Byrkjelo
2 Jens Jakob Bergheim 6826 Byrkjelo
3 Bjørnar Sandal 6827 Breim
4 Odd Stian Reed 6827 Breim
5 Runar Egge 6826 Byrkjelo
6 Endre Nilssen Myklebust 6826 Byrkjelo
BBIL Veke 12 (13 – 19. mars)
1 Jan Erik Fløtre (Leiar) 911 03 118 6826 Byrkjelo
2 Terje Sårheim 6827 Breim
3 Olav Rune Hole 6827 Breim
4 Asle Jonny Flølo 6827 Breim
5 Joar Flølo 6827 Breim
6 Per Inge Seime 6827 Breim
Vikane Veke 13 (20 – 26. mars)
1 Jan Erik Nesdal (leiar)  91163126 6797 Utvik
2 Robin Sørland 6797 Utvik
3 Bjørn Aage Haugen, Innvik 6793 Innvik
4 Grete Hilde, Innvik 6793 Innvik
5 Kristina Aas 6797 utvik
6
Veke 13 (27/3 – 2/4)
1 Bjarte Heggheim (Leiar) 997 14 474 6826 Byrkjelo
2 Lars Myklebust 6826 Byrkjelo
3 Eirik Myklebust 6826 Byrkjelo
4 Stefan Van Hulst 6827 Breim
5 Andreas Myklebust 6826 Byrkjelo
6 Pål Sandal 6826 Byrkjelo