Førehandsbestilling -spar pengar!

Kjøper du sesongkort eller familiepakke før 24/12 tilbyr vi reduserte prisar!

Pris tom 20.12 Pris etter 24.12 2017 Komp**
Born (alle heisar)
1.890,- 2.100,-  1.680,-
Born (barneheis) 1080,- 1200,- 960,-
Voksen 2.790,- 3.100,- 2.480,-
Familie * 6.750,- 7.500,- 6.o00,-

Blir ein 15 år i 2018 blir ein rekna som vaksen

*FAMILIEPAKKE gjeld for inntil to vaksne og familien sine born under 15 år.
Born i familien som er mellom 15 og 18 år betalar kr 750,- i tillegg.

*2017 Kompensasjon: Vi gir dei som kjøpte sesongkort 16/17 sesongen 20% rabatt på førehandskjøp før årets sesong.

Fyll ut skjemaet under for å registrere bestillinga.

Betaling til kontonummer 3710 11 80744 eller VIPPS #136523 må gjerast før kort blir henta i billettluka på fjellet.

NB! Breimsbygda Skisenter tilbyr alle 4-klassingar i Gloppen, Stryn og Jølster gratis sesongkort. Desse må reserverast separat her og skal ikkje takast med i bestilling under…