Tautrekk og barneheis blir open laurdag og søndag kl. 11.00 – 16.00!!! 🙂 Det blir høve for føresette til 4. klassingar å hente ut gratis sesongkort.
Spre det glade bodskap!
NB, det er lite snø enkelte plassar i bakken og dette bør derfor takast hensyn til.