Alle skiheisane på Utviken er opne og vi starar med alpintrening førstkomande torsdag kl. 18.30-20.00. Vi satsar på at vi får til treningar både i mellomste og største heisen.