Slik det ligg an no satsar vi på å opne den mellomste og største heisen laurdag. MEN det gjenstår ein del jobb med å montere bringarar samt å sette opp sikring i bakkane.
Vi inviterar derfor til dugnad fredag kl. 10.00 og utover. Dersom du har moglegheit til å vere med denne dagen, send ei melding til Anders Felde på sms: 928 57 084