Fredag kveld regnar det på Utviken og meldingane for morgondagen er heller dårlege med mykje nedbør og vind. Vi vel derfor å ha stengt laurdag. Vi håpar på bedre forhold søndag…