Det blir med dette kalla inn til ordinær generalforsamling for Breimsbygda Skisneter AS 18.oktober. Generalforsamlinga vert halden i lokala til Adv. Hans Lothe AS på Sandane.

Innkalling og sakspapir kan lastast ned  her