skisenter_975

 • 2 nedfartar
 • Hovedheis;lengde på 960 m – fallhøgde på 250 m
 • Ny barneheis; lengde 250 m
 • Maskinpreparerte løyper, dag og kveldstid
 • Nytt flomlys i heile nedfartstraseen
 • Tautrekk / barneskitrekk
 • Skileikanlegg i samband med barnetrekket
 • Barneheis tilpassa rørslehemma
 • Bigjump og Skipark (snøavhengig)
 • Gode forhold for køyring i laussnø
 • Gode parkeringsmoglegheiter
 • Varmestove/kafe i bakken
 • Eiga grillhytte tilknytta anlegget
 • Fantastiske turløyper