Førehandsbestilling -spar pengar!

Kjøper du sesongkort eller familiepakke før 24/12* tilbyr vi reduserte prisar!

Pris tom 24.12* Pris etter 24.12*
Born (alle heisar)
1.935,- 2.150,-
Born (barneheis) 1.170,- 1.300,-
Voksen 2.835,- 3.150,-
Familie ** 6.750,- 7.500,-

Blir ein 15 år i 2019 blir ein rekna som vaksen

*Tilbodet vil gjelde fram til dagen før opning eller 24/12-18, det som inntreff først ☃️

**FAMILIEPAKKE gjeld for inntil to vaksne og familien sine born under 15 år.
Born i familien som er mellom 15 og 18 år betalar kr 750,- i tillegg.

Fyll ut skjemaet under for å registrere bestillinga.

Betaling til kontonummer 3710 11 80744 eller VIPPS #136523 må gjerast før kort blir henta i billettluka på fjellet.

NB! Breimsbygda Skisenter tilbyr alle 4-klassingar i Gloppen, Stryn og Jølster gratis sesongkort. Desse må reserverast separat her og skal ikkje takast med i bestilling under…