Skiutleige

Vi tilbyr GRATIS ski og snowboard leige til dei som kjøper kveldskort på kveldskøyringane på tysdagar!

Prisar:

Skiutleige:  
Alpinski:  kr 200
Komplett alpinskipakke:  kr 250/200
Komplett snowboardpakke:  kr 200
Alpin/snowboardsko:  kr 80
Stavar:  kr 30
Hjelm:  GRATIS

Prisane er pr. dag.

Størrelsar på ski og snowboard:

Carvingski:
10cm under eiga kroppshøgde. Kjører du mest store svingar, og held høg fart kan du godt gå opp til ca kroppshøgde.

Freerideski / laussnø:
Det vanligste er å velge ca 0 til 10 centimeter over kroppshøgde.

Snowboard:
15-20cm under eiga kroppshøgde.

Vilkår

  1. Ta med legitimasjon når du skal leige utstyr i skiutleigen. 

  2. All betaling skjer i billettluka på skisenteret.

  3. Utstyr kan lett forvekslast så husk korleis leigd utstyr ser ut og kor du plasserar det.

  4. Utstyr skal berre nyttast i merka og preparerte løyper. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattast av leigetakar.

  5. Utleigar har ikkje ansvar for tjuveri av utstyret. I leigeperioden har leigetakar sjølv ansvaret for utstyret.

  6. Utleigar har ikkje ansvar for personskader som påføras leigetakar i leieperioden

  7. Det refunderast ikkje for avbrote leige.

  8. Utstyret skal returnerast til Breimsbygda Skisenter før stengetid.