Følg oss på vår Facebookside for siste nytt!

 

SKI og BAD!

I samarbeid med Trivselsbadet får alle som løyser sesongkort for familie gratis bading i Trivselsbadet ein kveld i veka – valfri kveld mandag- fredag!

Trivselsbadtilbodet kan nyttast heile året, om du har familiesesongkort ved Breimsbygda Skisenter.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BREIMSBYGDA SKISENTER AS

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i selskapet Breimsbygda Skisenter AS. Møtet vert i selskapet sine lokaler på Utvikfjellet 22. november 2021 kl. 20.00.

Sakliste:

  1. Registrering
  2. Val av møteleiar +1 til å underteikne protokoll.
  3. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  4. Godkjenning av årsrekneskapen 01.07.20-30.06.21
  5. Fråval av revisor i selskapet.
  6. Val
  7. Godtgjering til styre og revisor.

 

 

Utvikfjellet Løypelag

Utvikfjellet løypelag vart i 2014 stifta av mellom anna Breimsbygda Idrettslag, Vikane Idrettslag og Gloppen Kommune.

Løypelaget har som oppgåve å lage og drifte tur- og trimløyper i det området som kanskje er fylkets flottaste turområde.

Drifta av løypelaget er basert på inntekter som kjem frå laget sine medlemmer samt sal av årskort. Vi får og kommunal støtte frå Gloppen Kommune.

Medlemskap kan teiknast av einskildpersonar, lag eller organisasjonar. Dette vere seg hytteeigarar,  grunneigarar, næringsdrivande eller andre som styret godkjenner.

STØTT OSS! BLI MEDLEM I LØYPELAGET HER

timar

Parkering

Du kan parkere på begge sider av riksvegen. Den største parkeringsplassen er på motsatt side av skisenteret. Her finn du vår parkeringsautomat som vi håpar du brukar! Inntektene går til å lage fantastiske langrennsløyper.

 

Har du bubil/ campingvogn, og har tenkt deg på Utvikfjellet, so har vi straumuttak på den store parkeringsplassen. Finn ditt uttak og betal for straum i parkeringsautomaten.