top of page

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BREIMSBYGDA SKISENTER AS

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i selskapet ved Breimsbygda Skisenter AS sine lokaler på Utvikfjellet den 21. november 2022 kl 20.00


Sakliste:

1. Registrering

2. Val av møteleiar +1 til å underteikne protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste.

4. Godkjenning av årsrekneskapen 01.07.21-30.06.22

5. Val

6. Styregodtgjersle01.11.22

Kjell Paulen

Styreleiar

Signert årsrekneskap 010721- 300622
.pdf
Download PDF • 813KBSiste innlegg

Se alle

Ski & Bad !

bottom of page